top of page
Verwerking persoonsgegevens

Stichting Stem op een Jongere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Stichting Stem op een Jongere verwerkt je persoonsgegevens voor je deelname aan de Winaactie Interrailtickets. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Stem op een Jongere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je op de hoogte te kunnen houden tijdens de looptijd van de winactie en na afloop als jij een van de winnaars bent;

  • Voor de verantwoording voor de Erasmus+ subsidie die Stem op een Jongere heeft gekregen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Stichting Stem op een Jongere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren voor korte eenmalige activiteiten een bewaartermijn van maximaal 3 maanden na de activiteit, maar zullen gegevens eerder verwijderen waar mogelijk. Wij hanteren deze termijn om aan onze verplichtingen naar subsidieverstrekkers te kunnen voldoen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Stem op een Jongere verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is (bijvoorbeeld het doorgeven van de naam en geboortedatum aan de Europese instanties voor toegang tot de gebouwen). 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Stem op een Jongere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stem op een Jongere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met elise.schermers@stemopeenjongere.nl

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elise.schermers@stemopeenjongere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stem op een Jongere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Door dit formulier in te vullen geef je toestemming dat Stichting Stem op een Jongere je persoonsgegevens mag verwerken op de manier die is uitgelegd in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:

https://www.stemopeenjongere.nl/

van Halewijnlaan 353, 2274TL Voorburg

+31622851287

Elise Schermers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Stem op een Jongere, zij is te bereiken via elise.schermers@stemopeenjongere.nl.

bottom of page